Członkostwo

Porozumienie

Porozumienie i regulamin

Porozumienie Aliansu i regulamin należy odesłać podpisaną, wraz z oświadczeniem o możliwości prawnego reprezentowania podmiotu.

Skan umowy prosimy przesłać na biuro@anpm.pl, a wersję papierową na adres:

Alians Niezależnych Producentów Muzycznych
ul. Dobra 28,
00-344 Warszawa

Korzyści

  • Możesz mieć realny wpływ na kształtowanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących producentów muzyki, takich jak emisje radiowe muzyki niezależnej, czy tej związanej z kulturą polską.
  • Otrzymasz wsparcie Twojej działalności na rynku muzycznym – regularne spotkania, warsztaty i konferencje edukacyjne oraz darmowe konsultacje prawnicze.
  • Będziesz brał udział w działaniach skierowanych na zoptymalizowanie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania.
  • Zwiększysz swoje szanse na wyeksportowanie Twojej muzyki poza granice Polski.
  • Dowiesz się jak osiągnąć sukces i nadal być niezależnym.

Masz pytania? Napisz do Nas

Kontakt