O nas

Nasza misja

Wspieranie niezależnych producentów muzycznych w rozwoju ich działalności w Polsce i za granicą, promowanie ich wzajemnej współpracy oraz pomoc w podniesieniu świadomości dotyczącej sektora muzycznego.

Alians Niezależnych Producentów Muzycznych (ANPM) ma na celu poprawę sytuacji polskich, niezależnych producentów muzyki na rynku poprzez zorganizowanie struktury łączącej te podmioty, umożliwiając tym samym przepływ wiedzy oraz realizację wspólnych celów.

Cele

 • zwiększenie udziału muzyki związanej z kulturą polską w emisji radiowej,
 • zwiększenie realnego wpływu na regulacje prawne związane z prawami producentów,
 • zagwarantowanie kwot udziału muzyki niezależnej w emisji radiowej,
 • zapewnienie wsparcia z zakresu wiedzy prawnej oraz o rynku i kierunkach jego rozwoju,
 • zoptymalizowanie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania,
 • promocja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach organizacji oraz z innymi podmiotami muzycznymi w kraju i za granicą,
 • zwiększenie eksportu polskiej muzyki,
 • reprezentowanie polskiego niezależnego rynku muzycznego w organizacjach typu IMPALA,
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności Partnerów.

Porozumienie

Porozumienie i regulamin

Porozumienie Aliansu i regulamin należy odesłać podpisaną, wraz z oświadczeniem o możliwości prawnego reprezentowania podmiotu.

Skan umowy prosimy przesłać na biuro@anpm.pl, a wersję papierową na adres:

Alians Niezależnych Producentów Muzycznych
ul. Dobra 28,
00-344 Warszawa

Korzyści

 • Możesz mieć realny wpływ na kształtowanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących producentów muzyki, takich jak emisje radiowe muzyki niezależnej, czy tej związanej z kulturą polską.
 • Otrzymasz wsparcie Twojej działalności na rynku muzycznym – regularne spotkania, warsztaty i konferencje edukacyjne oraz darmowe konsultacje prawnicze.
 • Będziesz brał udział w działaniach skierowanych na zoptymalizowanie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania.
 • Zwiększysz swoje szanse na wyeksportowanie Twojej muzyki poza granice Polski.
 • Dowiesz się jak osiągnąć sukces i nadal być niezależnym.

Zarząd

Andrzej Dąbrowski

Independent Digital

Roger Sierakowski

Camey Records

Krzysztof Dzikowski

Związek Zawodowy Twórców Kultury

Marta Nizio

BOR Records

Tomasz Kospian

CLUBATTACK MEDIA

Masz pytania? Napisz do Nas

Kontakt